Botanická charakteristika a rozmnozovanie citrusov

mandarina Kishumikan

Citrusové rastliny sú ovocné stromy s kerovitým alebo zvyslým vzrastom v závislosti od toho, ako ich pestujeme. Ak su rozmnožené odrezkami, rast jä vždy kerovitý, ak vrúbľovaním alebo očkovaním, rastú na tzv. kmieniku, teda do výšky, u nás maximálne do 3 metrov výšky.


Rozoznávame teda tri spôsoby rozmnožovania citrusov:

vrúbľovanie, očkovanie, odrezkami

Vrúbľovanie obsahuje tieto techniky:
technika do tzv. “T-rezu/”  za kôru
technika “do rázštepu”
očkovanie

Na fotografii vpravo je pomarančovník naranjo navel 1 rok po zavrúbľovaní na 3 ročný podpník…

Odrezkami rozmnožujeme len niektoré druhy citrónovníkov, cedráty ostatné druhy zakoreňujú zle alebo väčšinou nezakorenia a následne uhynú.

Pod pojmom vrúbľovanie rozoznávame prenesenie časti rastliny , konárika-vrúbľa alebo očka z rastliny rodiacej na podpník /ľudovo podložku/, kde bude vrúbeľ v budúcnosti naďalej rásť.
Podpník je vlastne citrusová rastlina dopestovaná zo semena, tesne pred zahájením vrúbľovania by mala byť vo veku aspoň tri roky /sám osobne len takto staré podnože používam/.

Daný vrúbeľ /šľachtená časť/  alebo očko  po zavrúbľovaní zrastá s podnožou.

Pred prácou si v prvom rade pripravíme nástroje, ktoré budeme na činnosť potrebovať, a to je:

  • vhodnú podnož
  • lyko alebo štepárska páska
  • vrúbľovací nôž alebo skalpel
  • kliešte
  • menovky na rastliny a pero

Postup, techniku vrúbľovania, akú si zvolíme, závisí od ročného obdobia a dostupného materiálu. Keď  máme dosť dostupného materiálu na štepenie, použijeme celé odrezky najlepšie s dvoma- troma očkami, ak menej, využívame len samotné očká.


Vrúbľovanie citrusov samotné ci vyžaduje istú zručnosť, preto volíme radšej ľahšie techniky a zásadne, pokiaľ sa dá, budeme vrúbľovať na jar /marec až máj/ .


Vrúbeľ aj podpník musia mať zásadne rovnakú hrúbku “tela”, najlepšie, ak ceruzka, hruba 0,5 mm. Ak je hrúbka vrúbľov menšia, ako podnož, volíme iné techniky vrúbľovania.


Na fotografiách vpravo ú pripravené pomôcky a aj vhodná podnož, ktorú zrežeme asi vo výške 20 cm. V tomto prvom prípade, keďže bol čas jari,  volíme techniku vrúbľvania “za kôru”. Zoberieme do ruky čistý ostrý skalpel a na jednej strane podpníka spravíme v smere od hora nadol čistý rez v dĺžke 2 cm, potom ten istý rez, ak je podnož dostatočne hrubá, vykonáme aj  presne z protiľahlej strany. je tu dôležité aj to, aby mala podnož dostatok miazgy, lebo pri tejto technike je zrastnosť vrúbľov od miazgy priamo závislá.


Potom si pripravíme dva vrúble, najlepšie s dvona-troma očkami  ktoré zrežeme z jednej strany v dĺžke tiež asi 20 mm do ostria. Takto máme vrúble-odrezky  aj samotú podnož pripravenú na štepenie

CITRUSY SA ROZMNOŽUJÚ ŠTEPENíM HLAVNE PRETO:
1: aby sa zachovala odroda
2: z hľadiska pôdy to, aby sa citrusy prispôsobili k podmienkam v oblasi alebo nádobe
3: aby sa dosiahla lepšia alebo pravidelná rodivosť rastliny
4 aby sa zachoval alebo ešte viac vylepšil rast rastliny
5: aby sme získali čo najviac rastlín, keďže mnohé sa nedajú nijako inak rozmnožovať, len týmto spôsobom
6: aby sme urýchlili rodivosť semenáčov / v mnohých prípadoch bez zaštepenia nezarodia ani  v pokročilom vek
7: aby sme zvýšili odolnosť rastlín voči škodcom a chorobám.

Ďalší postup: pba  pripravené zrezané odrezky zasunieme do podnože bez toho, aby sme sa priamo dotýkali spodnej časti vrúbľov a opatrne zasunieme do zrezanej do bokov kôry v tvare T-rezu.


Potom si zobereme štepársku pásku a tú začneme pevne omotávať okolo rezných plôch do kolečka v smere z dola nahor vzduchotesne tak, aby sa do podnože a medzi rezné rany vrúbľov nedostala žiadna voda a vzduch,  potom samozrejme tú istú dostatočne dlhú pásku  pásku omotávame v smere z hora nadol v dĺžke asi 3,5 cm a nakomniec v spodnej časti spravíme uzol, aby sa nám páska nerozmotala. Pri citrusoch po štepení na zatretie rezných plôch nikdy nepoužívame štepársky vosk, ako u našich ovocných stromov, lebo drevo citrusov ho zle znáša, vosk teda v konečnom dôsledku neplní účel, môže rastline napokon aj uškodiť.

A hotovo…. rastlina je zaštepená, zostáva nám ju len označiť menom na páske alebo použijeme menovku z umelej hmoty, kde napíšeme dôležité informácie o rastline a to je:
názov použitej podnože/odrody
názov použitých vrúbľov/druh-odroda
a nakoniec dátum vrúbľovania


Takto označenú rastlinu nakoniec dáme pod pet fľašu, je to veľmi dôležité kôli vyššej vlhkosti vzduchu, bez ktorej by nám vrúbeľ zakrátko určite vyschol.


Podník s vrúbľami, ak všetko prebieha tak, ako má, zrastá zhruba za 3-5 týždňov, fľašu stále v žiadnom prípade z rastliny neodstraňujeme, rastlinu pod ňou necháme až kým vyrašený vrúbeľ nedorastie do výšky asi 10 cm, vtedy je už takmer 100% istota, že sa rastline nemôže nič stať. Vrúbeľ sväčša začína rašiť asi 2-3 mesiace po zavrúbľovaní, ojedinele aj skôr.

Ďalšia technika vrúbľovania, ktorú tu popíšem, je technika do “rázštepu”…….

Pri tejto technike je veľmi dôležité, aby hrúbka podnože bola rovnako hrubá, ako hrúbka vrúbľa, je to technika použiteľná takmer celoročne, keďže až na už spomenuté podmienky, ktoré si tento spôsob štepenia vyžaduje, na druhej strane je tu zaručené isté väčšie percento dobrého zrastu , lebo podnož tu nemusí mať toľko miazgy, aby s dokonale vrúbľom zrástla, nehrozí tú ani žiadne vylomenie vrúbľa v mladom veku rastliny, toto riziko je podstatne vyššie pri štepení technikou do T-rezu.

   

Znova si pripravíme vhodnú podnož, v tomto prípade som zvolil druh poncirus trifoliáta, ide síce len o jedenročný podpník, ale jeho hrúbka má už viac, ako 3 mm, takže je celkom použiteľný, najmň v prípade, ak nemáme hrubšie vrrúble.


Rázštep: je rez, ktorý spravíme presne do stredu zrezanej podnože na výšku okolo 15 cm, rez by mal byť hlboký asi 20 mm, presne toľko aj vrúbeľ, ktorý zrežeme z oboch strán systémomdo klina, ako je na fotografii dole.


Daný vrúbeľ sa potom zasunie do podnože, spoja, potom zviažu štepárskou páskou presne rovnakým spôsobom, ako sme to urobili pri prvej technike štepenia a nakoniec kompletne zaštepenú a označenú rastlinu zakryjeme pet fľašou.

Očkvanie citrusov popisovať nebudem. je to dosť prácna technika, pri citrusových stromoch málo spoľahlivá, očko nie vždy vyraší, preto tento spôsb štepenia nepraktizujem, budeme sa radšej skôr orientovať na…
rozmnožovanie citrusov odrezkami:


obsahuje isté nevýhody, preto sa týmto spôsobom citrusy rozmnožujú len pre domáce využitie, nedajú sa využiť pre komerčný úspech, sú náchylnejšie na hnilobu koreňov, výhonov…je to len alternatíva, ako rastlinu rozmnožiť, keď musíme stoj čo stoj zachovať jej rod a nemáme vhodný alebo žiadny podpník.


Výhodou je, že túto metódu množenia si môžu vyskúšať aj neprofesionáli bez zvláštnych znalostí. Odrezky sa môžu z rodiacich rastlín rezať celoročne, musia byť ale vyzreté, odoberáme odrezky asi 10 cm dlhé so 4-7 očkami. Odoberáme len vrcholové jednoročné odrezky, nikdy nie staršie a z vnútra korunky. Odrezky v spodnej časti šikmo zrežeme ostrým nožom, rez musí byť hladký a čistý, ten následne vsunieme do vopred pripraveného vzdušného substrátu asi 3 cm hlboko. pokiaľ máme možnosť, ešte predtým, než dáme odrezky do pôdy, ich na pár sekúnd namáčame do rastového gelového stimulátoru.  potom dáme odrezky do vlhkého prostredia pod fľašu alebo do fólie, aby sa udržala 100% vlhkosť vzduchu. Teplota by mala byť izbová, okolo 23*C, čím teplejšie, tým skôr zakorenia a začnú rásť. Nie každý citrus sa dá zakoreňovať, môžeme to skúsiť len s cedrátom, citrónom, limetou, pomaranče, mandaríny a grepy vôbec nezakorenia, naše pokusy by boli márne.


Odrezky sú zakorenené približne po troch mesiacoch, vtedy ich zo substrátu opatrne vyťahujeme a sadíme do malých črepníkov o obsahu asi 3 dcl, polejeme a postupne otužujeme.

mandarina Kishumikan- plody

Pestovanie tropických a subtropických rastlín