Hnojenie, ochrana rastlin a botanický popis k citrusom

V našich podmienkach pestovania  sa jedná hlavne o hnojenie citrusov zasadených v nádobách, kde nemáme veľa možností dostatočným spôsobom zlepšovať vlastnosti substrátu organickými hnojivami tak, ako sa to bežne vykonáva vo voľnej pôde takým spôsobom, že pôdu doslovne vystelieme vykvaseným kravským hnojom, zajačím trusom, kuracím trusom a podobne…už aj pre vysokú koncentráciu obsahu látok v týchto hnojivách, ale aj pre ich vysoký zápach, keďže citrusy pestujeme aj v obmedzených priestoroch bytov, chodbách, terasách alebo vo vonkajších  verandách rodinných domov.

Viac sa dozviete  po kliknutí na tento link:

https://www.exoticke-rastliny.sexoticke-rastliny.sk/…/botanicka-charakteristika-citrusovk/hnojenie-citrusovych-rastlin-stromov/botanicka-charakteristika-citrusov/

Taktiež v nádobách dochádza len k pomalému rozkladu výživovej hmoty, teda takýmto spôsobom hnojenia, ako sa to zvyčajne robí voľne v prírode, by sme za veľmi krátku dobu nielenže substrát znehodnotili, ale svoje rastliny aj postupne zničili, a to vo veľmi krátkom čase.

Preto najlepšie urobíme, ak rastlinu v nádobe, ktorú sme si od niekoho zadovážili, presadíme aj c celým koreňovým balom bez toho, že by sme starý substrát  otrepávali…. z tohto dôvodu je preto  dobré, aby substrát s rastlinou bol dostatočne prekorenený, aby “držal” na rastline.

Nutnosť prihnojenia rastliny v novom substráte následne začína zhruba po dvoch mesiacoch, kedy je substrát z živín takmer úplne vyčerpaný.

Sú rôzne typy hnojív na hnojenie rastlín v nádobách….od tabliet, cez hnojivé tyčinky, ktoré vydržia v substráte aj dva mesiace, kým sa celkom rozložia, avšak ja osobne na citrusy tieto druhy hnojív nepoužívam, keďže skutočný účinok hnojív sa vymikal tomu, aká mala byť realite…..efektivita sa strácala skôr, ako začala, účinok bol nulový. Najskôr je veľmi účinné hnojenie rôznymi zákvasmi prírodného typu z kravenca, kuracinca, zajačinca a podobne, riedime vodou veľmi opratrne zvačša 1:10, nebudem to tu ale presne rozpisovať, každý používa tieto hnojivá na prírodnej báze sám, teda aj

každý jednotlivec si je za toto hnojenie sám zodpovedný, je nutné teda, aby sa tomuto hnojeniu začal rozumieť každý sám osobne. Môžem však k tomuto sa vyjadriť aspoň tak, že ak sme v tomto smere nie veľmi skúsení,  najlepšie bude, ak si kúpime organické hnojivo priamo z obchodu alebo cez internet a riadime sa návodom na použitie hnojiva uvedenom na etikete od výrobcu…. pri hnojivých závlahách sa odporúča používať polovičné dávky hnojiva, ako uvádza návod na použitie na etikete, plnú dávku môžme použiť pri hnojení citrusov formou na list.

Môj spôsob hnojenia je tedá táto posledná uvedená možnosť hnojenia. Výborné hnojivo pre hnojenie formou na list je hnojivo HAKOFIT CITRUSY, ktoré má výborný pomer prvkov a mikroelementov v výživovom prípravku v originálnom balení…riaďte sa návodom na etikete hnojiva, prípravok rozriedte s vodou, dajte do rozprašovača a formou postreku postriekame celý stromček na listy zvrchu, aj zo spodu vo večerných hodinách, nikdy nehnojíme počas dňa za slnečného dňa, kedy by hrozilo vážne popálenie rastliny alebo jednotlivých častí vetví a listov. Hnojenia na list, ak dodržíme tieto zásady, sa netreba báť, je to veľmi bezpečná forma hnojenia, rastlina si taktiež listami veľmi ľahko naberie toľko živín, koľko potrebuje, hnojením na list si tiež dokážeme zabezpečiť dobré zdravie listlín aj z toho dôvodu, že vplyvom vlhka sa nám na nich nebudú zdržovať roztočce a iné škodce, ktoré veľmi milujú suché prostredie. Osobne na list hnojím citrusy každý tretí deň a veľmi dobre prosperujú….hnojivo riedim presne podľa návodu. do pôdy pridávam hnojivo v sezóne raz za týždeň, ale len v polovičných dávkach, ako káže návod na použitie na etikete. Nie je to náročné, netreba sa hnojenia báť, treba len chcieť. A ešte jedna posledná dobrá rada….rastliny nepolievame zriedeným hnojivom na velmi presušený substrát, aby nedošlo k popáleniu koreňov, teda rastlinu najlepšie ráno trochu polejeme a až večer do pôdy prihnojíme.

OCHRANA CITRUSOV

Insekticídy, ochrana rastlín proti voškám, moliciam, strapkám, pásavke zemiakovej

Insekticídy  na ničenie hmyzu v ovocinárstve, zelenine a v obilninách
Insekticídy sú určené na ničenie hmyzu v zemiakoch, zelenine, ovocinárstve a v obilninách. Dnes sa výrobcovia snažia presadiť na trh prípravky, ktoré hlavne neškodia ľudskému zdraviu, okolitej prírode, nezamorujú vodné zdroje, ide o prípravky hlavne pre listovú aplikáciu.
Insekticídy rozoznávame dotykové a systémové,  systémový účinok sa prejavuje v koreňoch, steblách a listoch rastlín. Vyznačuje sa rýchlym kontaktným a požerovým efektom, poreto je lepší, ako dotykový, tam škodci hynú len na tých miestach, kde sú priamo zasiahnuté ochranným prostriedkom.  Systémové insekticídy zasahujú v rastline priamo  receptor nervového systému. Sú vysokoaktívne na cicavý hmyz (vošky, strapky, molice), výborne účinkuje na ostatnýi hmyz a pásavku zemiakovú. Systémové insekticídy sú  prípravky vhodné do integrovanej ochrany rastlín hlavne v tom prípade, ak sú bezpečné pre predátorov roztočcov /užitočné roztoče/.
PROTI ŠKODCOM JE DOLEŽITÉ VOLIŤ POSTREK, KTORÝ ÚČINKUJE RÝCHLO.
Rýchlo v preklade znamená „knock down“. sa deje tak, že symptómy sú viditeľné napr. u vošiek a pásavky približne od 30 minút  do jednej hodiny. Škodcovia, ako poásavka zemiaková,puklice, hlavne vošky a molice hynú už do 24 hodín.  Výsledkom je, že v porovnaní s inými prípravkami určenými proti pásavke zemiakovej postačuje jedno ošetrenie počas vegetácie. Rýchla penetrácia do pletiva rastliny (odolnosť k zrážkam – 2 hodiny po aplikácii). Rýchla distribúcia prípravku do najmladších častí rastliny.
Moderné prípravky insekticídneho alebo fungicídneho charakteru účinkujú približne po dobu do 5 týždňov (vo väčšine prípadov je to obdobie aktivity pásavky zemiakovej).
Pokiaľ je možné, volíme insekticídy, ktotré škodia rovnako starším larválnym štádiám,  ako aj proti dospelým.
Účinná látka systémových insekticídov  sa po ošetrení distribuuje do celej rastliny v krátkom čase. Z uvedeného vyplýva, že ošetrenie je bezpečné z hľadiska atmosferických vplyvov (dažďové zrážky, slnečný svit, vysoké a nízke teploty). V zelenine je možné očakávať účinok proti voškám, moliciam až po dobu 6 týždňov.

Pestovanie tropických a subtropických rastlín