Množenie odrezkami jednou vetou

Rezkované odrezky preberajú vlastnosti materskej rastliny,.

Zakoreňujeme vždy polodrevnaté odrezky a bez kvetných pukov, zakoreňujú lepšie.

Odrezky najprv namočíme do stimulátora rastu: gélového alebo práškového.

Po ošetrení drezok pcháme do vzdušného substrátu a prikryjeme plastovou fľašou, lebo je potrebná vysoká vzdušná vlhkosť.

Odrezky neprelievať, chránime ich aj pred priamym slnkom a neprelievame!

V raste aj plodnosti sú priamym pokračovateľom materského stromu, to sa týka aj koreňového systému.

Plodnosť rezkovaných citrusov prichádza oveľa skôr.

Rezkovanci , ak sa o ne dobre staráme, majú rovnako bohatú a zdravú koreňovú sústavu, ako očkovance.

Pestovanie tropických a subtropických rastlín